Kasacja pojazdów

Wymagane dokumenty i formalności

Kasacja samochodów i pojazdów

Kasacja samochodów odbywa się wyłącznie w upoważnionych do tego celu Stacjach Demontażu Pojazdów, które wydają zaświadczenia o demontażu pojazdów lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu.

I. Dokumenty potrzebne do zezłomowania pojazdu

  1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
  2. Dowód rejestracyjny pojazdu oraz karta pojazdu, jeżeli była wydana
  3. Dokument potwierdzający własność w przypadku właściciela pojazdu innego niż wpisany w dowodzie rejestracyjnym (umowa kupna-sprzedaży)
  4. Upoważnienie jeżeli oddajemy pojazd do kasacji w czyimś imieniu

Jeżeli dowód rejestracyjny został zatrzymany przez Policję, należy udać się do Wydziału Komunikacji w celu uzyskania zaświadczenia bądź poświadczonej kserokopii dowodu rejestracyjnego w celu zezłomowania samochodu.

Jeżeli samochód otrzymaliśmy w spadku potrzebne jest postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

II. Po otrzymaniu zaświadczenia o demontażu pojazdu

Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w Wydziale Komunikacji.

III. Wypowiedzenie ubezpieczenia

Ostatnim krokiem jest zawiadomienie Towarzystwa Ubezpieczeniowego o zezłomowaniu pojazdu. Należy wysłać listem poleconym do Towarzystwa Ubezpieczeniowego ksero wyrejestrowania pojazdu, które otrzymaliśmy w Wydziale Komunikacji. Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwróci składkę ubezpieczeniową za niewykorzystany okres.